AFRODİT GÜZELLİK YARIŞMASI

Yunan mitolojisine göre Paris, diğer adıyla Aleksandros, Troya kralı Priamos ile Hekabe’nin en küçük oğludur.
Kraliçe Hekabe, Paris’i doğurmadan birkaç gün önce gördüğü rüyanın etkisinde kalır. Rüyasında, karnından çıkan bir alevin Troya surlarını sarıp şehri yaktığını görmüştür. Falcılar, bu rüyayı kötüye yorumlayarak doğacak çocuğun şehri yıkıma götüreceğini söylemişler ve bunun üzerine, Hekabe doğumu gerçekleştirince kral Priamos bebeği alıp İda Dağı’na götürmesi için bir uşağa vermiştir. Bebeği dağa götüren uşak, bebek vahşi hayvanlardan kurtulamaz diye oraya bırakmıştır. Ancak, uşağın umduğu gibi olmamış ve bir dişi ayı bebeği emzirmiştir. Bir süre sonra Agelaos adında bir çoban bebeği bulmuş ve evine götürerek onu da diğer çocuklarıyla birlikte büyütmüştür.

Agelaos’un, bebeği İda Dağı’na bırakma görevi verilen bir köle olduğu, bebeği dağa bırakıp beş gün sonra tekrar dağa döndüğünde bebeğin yaşadığını görüp onu alıp tarlasına götürdüğü ve Paris adını vererek yanında büyüttüğü de kaynaklarda geçer (Schwab 2005: 321). Paris, çobanlar arasında güzelliği ve yararlılığıyla hemen kendini göstermiştir. Ona, sürülerine çok iyi baktığı için koruyucu anlamında Aleksandros adı verilmiştir.
Efsanede Paris’in yargıç seçilmesi konusuna bakıldığında; Olimpos’ta kral Peleus ile Thetis evlenirken düğüne hemen hemen bütün tanrı ve tanrıçalar katılmıştır. Ancak,düğüne kavga tanrıçası Eris çağrılmamıştır. Eris, bu olaya çok kızar ve ortalığı karıştırmak için üzerine “en güzeline” yazılı olan altın bir elmayı Hera, Athena ve Afrodit’in arasına atar. Her üç tanrıça da en güzelin kendisi olduğunu iddia ederek elmayı sahiplenmek ister. Altın elma, sahibi bilinmediği için ortalığı karıştırır ve büyük kavga çıkar. Zeus, Olimpos’un bu üç büyük tanrıçasının kavgasına müdahale ederek, elmayı İda Dağı’nda çobanlık yapan Paris’in seçeceği kişiye verilmesini buyurur.
Zeus’un yargıç olarak Paris’i seçmesinin sebebi hiçbir efsanede belirtilmemiştir (Erhat 1993: 237-238). Paris’in yargıç olmasının kararını verenin adalet tanrıçası Themis olduğu da kaynaklarda geçer (Cömert 1999: 247). Paris’in yargıç seçilmesiyle birlikte hayatı da değişecektir. Bu karar üzerine, haberci tanrı Hermes ile birlikte üç tanrıça, İda Dağı’na giderek Paris’e geliş sebeplerini anlatırlar. Bundan sonra tanrıçalar arasındaki çekişme iyice artar. Her biri elmaya karşılık Paris’e vaatlerde bulunur. Zeus’un karısı gök tanrıçası Hera, Asya Krallığını; Athena sonsuz aklı ve başarıyı; Afrodit ise Spartalı Helena’nın aşkını ortaya koyar.
Paris’in elmayı Afrodit’e vermesiyle Afrodit en güzel seçilmiş olur. Ancak,
Paris’in elmayı Afrodit’e vermesinin nedeni gerçekten Afrodit’in en güzel olması mı,yoksa Paris’in Helena’ya duyduğu aşk mı olduğu konusu tam anlamıyla aydınlığa kavuşmuş değildir (Erhat 1993: 238). Ancak, anlatılanlara göre, Hera’nın Asya krallığı,Athena’nın sonsuz akıl ve başarısı vaatlerine karşılık, elmayı Afrodit’e vermesiyle Helena’nın aşkını seçtiği ortadadır. Paris’in seçimi sırasında, Afrodit’in dünyanın en büyük zerafetini sağlayan büyülü kemeri taktığı için, diğer tanrıçaların cazibelerinin soluk kaldığı, sarhoş gibi olan Paris’in elmayı Afrodit’e verdiği de kaynaklarda geçer (Schwab 2005: 323).
Seçim yapılıp elma verildikten sonra Paris, Afrodit’in verdiği sözün gerçekleşmesini ister ve İda’dan ayrılır. Helena, kral Menelaus’un karısıdır. Paris,sevdiği kadına kavuşmak için Sparta’ya giderek Helena’yı kandırıp kaçırır. Menelaus durumu öğrenince karısını geri ister; Paris ise karşı çıkar ve bu olaylar, Homeros’un İlyada ve Odysea’sında geçen, Truvalılarla Akhalar arasında uzun yıllar süren ve çok canlar yakan Troya Savaşı’nın başlamasına neden olur (Pinsent 1973: 117-119